Συνεργασίες

The Beehive Community
Για την κοινωνική ευημερία με Πολιτισμό Φροντίδας

Το προσωπικό ταξίδι για μια καλύτερη ζωή είναι μοναδικό και ξεχωριστό για τον καθένα, και ειδικά όσο αφορά την κοινωνική αλλαγή. Είμαστε δίπλα σου σ’ αυτό σε επίπεδο ατομικό, ομαδικό, συλλογικό, κοινοτικό και κοινωνικό. 
Η Βeehive Community είναι μια κοινωνική επιχείρηση που προσφέρει εργαστήρια, σεμινάρια και retreat αυτοβελτίωσης σε άτομα και ομάδες. Ο σκοπός μας είναι μέσα από την προσωπική ανάπτυξη, να ενισχυθεί η κοινωνική αλλαγή. Και η Βαλέρια είναι πλέον μέλος της!