~ Συμβουλευτική σε ομάδες και teambuilding ~

Η συμβουλευτική για ομάδες είναι μια υπηρεσία που αφορά την άνθιση των ομάδων.  Υπάρχουν διάφορα ήδη ομάδων & πάντα υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος που φέρνει τους ανθρώπους κοντά για να γίνουν μέλη μιας ομάδας. Συνήθως είναι κάποιος συγκεκριμένος σκοπός, όπως η άθληση, η εργασία, δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης κλπ. Πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και συχνά δεν καταφέρνουν να ανθίσουν. Η υπηρεσία αυτή βοηθάει τις ομάδες και τα μέλη τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συμβουλευτική σε ομάδες περιλαμβάνει:

  • Στήριξη σε ομάδες που τα μέλη τους έχουν χάσει το κίνητρό τους ώστε να το αποκτήσουν ξανά.
  • Διαχείριση εντάσεων με σκοπό να βρεθούν οι αιτίες και να δοθούν δημιουργικές λύσεις.
  • Εύρεση της ταυτότητας της ομάδας όταν η ομάδα δεν γνωρίζει το όραμα ή το σκοπό της.
  • Σύσφιξη σχέσεων και αυθεντική σύνδεση.
  • Εργαλεία για τη διαχείριση κρίσεων και τη λήψη αποφάσεων
  • Εργαλεία για την αύξηση απόδοσης, παραγωγικότητας και ροής (βέλτιστης εμπειρίας)
  • Όλες τις απαραίτητες ενέργειες – βήματα τα κάνουμε μαζί.
symbouleutikh-omadas

Για τη συμβουλευτική σε ομάδες ακολουθείται η εξής διαδικασία:
γίνεται μία πρώτη συνάντηση με την ομάδα και ακολουθεί η χρήση ερωτηματολογίου και άλλων εργαλείων με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών της ομάδας. Στη συνέχεια προτείνεται η επαφή με κάθε μέλος ξεχωριστά (όπου είναι εφικτό) και συμβουλευτική μέσα από θεωρία (κοινωνική ψυχολογία, θετική ψυχολογία, εργασιακή ψυχολογία) και βιωματικές ασκήσεις, ώσπου να καλυφθούν οι στόχοι που μαζί θα έχουμε θέσει, για την άνθιση της ομάδας.
Στη κατεύθυνση αυτή σχεδιάζονται σεμινάρια εξειδικευμένα στις ανάγκες κάθε ομάδας ή γενικευμένα για ευρύ πληθυσμό, όπως το Authentic Connection workshop.

Κάνε ένα βήμα παραπέρα! Γνώρισε τη μοναδικότητά σου & απόλαυσε τη ζωή & τα δώρα της!